Contoh Soal Bahasa Bali Dan Jawaban

1      1.      katureksa ring pidarta? Sajabaning… a.       Bahasa b.      Amanat c.       Pengolahan tema d.      Penampilan e.       Pemilihan judul 2      2.      Wangun pidarta ring sor puniki manut ring soroh pamahbah sajabaning… a.       Pangaksama b.      Pangastuti c.       Panyutet d.      Murda e.       Matur suksma 3      3.      Wenten papat cara mapidarta. Sane nenten … Read more

Kumpulan Puisi Bahasa Bali Lengkap

Paid Tiang Paid tiang tindakan batiséNgalahin ukudan sasihéNgipekin kalahSisan-sisan kenehé suba kacamputangPakpak katelahangApanga tusing taén buinNgurimik ipit ngumbar kitaPaid tiang makejangNgejohin sasihAné tusing taén bakatangPaid tiang makejangNguberin sasihAné tusing taén gelahangCamput mapaidTelah-telahang kauluh. olih : I Wayan Paing                                                                                     NGANTOSANG Di betén muncuk lalangé lanyingNyungéngét ngantosang ulungan ia i capungAné paling tusing nepukin sunutan mulihKletik-kletik … Read more

Kumpulan Cerpen Bahasa Bali

 acang pegat masekolah. Duang wuku sampun lintang I Wayan ngambil ijazah ring sekolah SMA-nyané. Kauningin olih I Wayan indik penyanggra mahasisya ring universitas sané kaarepang wantah kari telung dina manten. Saking inguhnyané manah I Wayan taler ipun rumasa takut utawi elek yening bas sanget mapaidih-idih tekén uwanyané, lantas sungsut taler ngembeng toyan panyingakané. A sliabang … Read more